wywóz śmieci praca

praca praca hotel Polanin

SORTOWNIA ODPADÓW JUŻ OTWARTA


Od 20 lutego 2012r. EKO-FIUK uruchamia Sortownię Odpadów w ramach inwestycji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Mirosławcu.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.”

Tytuł projektu:

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę sortowni oraz zakup pojemników i środków transportu do zbierania i odbioru odpadów przez firmę EKO–FIUK

 

Oś: 

4. Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie: 

4.2. Gospodarka odpadami

 

Numer wniosku: 

RPZP.04.02.00-32-005/10

Nazwa beneficjenta: 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Eko - Fiuk S.C.

Miejscowość: 

Połczyn Zdrój

Kod pocztowy: 

78-320

 

Wartość ogółem: 

6 980 413.00

Wydatki kwalifikowalne: 

5 721 650.00

Dofinansowanie: 

820 000.00

w tym UE: 

820 000.00

Wkład własny: 

4 901 650.00

% dofinansowania: 

14.33

 


W sortowni odzyskowi poddane zostaną surowce wtórne zbierane selektywnie:

tworzywa sztuczne,
metale,
szkło,
opakowania wielomateriałowe,
tekstylia,
drewno,
odpady palne służące do produkcji paliw alternatywnych.


Sortowane będą również zmieszane odpady komunalne i przemysłowe.

dol