Menu Zamknij

BIOWET PUŁAWY BIOWAR 500 PREPARAT DLA PSzCzÓŁ /10 PASKÓW/

115,00 

BIOWET PUŁAWY BIOWAR 500 PREPARAT DLA PSzCzÓŁ /10 PASKÓW/

BIOWAR 500 PREPARAT DO ZWALCZANIA WARROZY PSZCZÓŁ W POSTACI PASKÓW

 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ :Amitraza 500 mg/pasekRODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce .WSKAZANIA LECZNICZE :Zwalczanie warrozy pszczół .PRZECIWWSKAZANIA: Nieznane .DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE : Nieznane .O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce , należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii , podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych . DAWKOWANIE I DROGA PODANIA :Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce : 2 paski na jeden ul .ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA :Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół .Paski zawiesić w taki sposób , aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron , co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami .Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć . W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków , należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie . Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni . Pasków nie należy używać ponownie .Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie .Zalecany okres leczenia : po ostatnim miodobraniu (koniec lata / jesień ) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym .Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek .OKRES KARENCJI :Miód – zero dni .Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego .SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE :Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania bezpośredniego .Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie .SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie .Chronić przed kontaktem z żywnością .Podczas aplikacji nie jeść , nie pić , nie palić tytoniu .Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem .Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami .Manipulacje z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych .Toksyczność amitrazy wzrasta w obecności soli miedzi , a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu . Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazą .Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych .OKRES WAŻNOŚCI :Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 1 rok.

Nowy Styl Hodowla zwierząt

wygodne fotele do komputera, sklepy meblowe kiedy otwarte, sheer curtain, wnętrze w stylu loftowym, szafa cena, lustra wiszące, elmark meble katalog, szafka na balkon ikea, torba na zakupy na kółkach jysk

yyyyy